Sàn giao dịch Metex hiện liệt kê 4 mã thông báo được hỗ trợ bằng kim loại khác nhau. Các mã thông báo gốc blockchain này có thể được giao dịch chống lại tiền điện tử như Bitcoin và USDT.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về các mã thông báo này, vui lòng truy cập đây. 

AUS = 1g Mã thông báo vàng: Tiêu chuẩn vàng được quản lý bởi Ainslie Wealth
ĐẠI LÝ = 1g Mã thông báo bạc: Tiêu chuẩn bạc được quản lý bởi Ainslie Wealth
MxPt = 1g Mã thông báo bạch kim: Được quản lý bởi Metex Corp
MxPd = 1g Mã thông báo Palladi: Metex Corp được quản lý

Mỗi mã thông báo này được liệt kê theo cả cặp giao dịch Bitcoin và USDT (Tether).

Loại: Chung
viVI