Metex Exchange là một nền tảng giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán trao đổi tài sản blockchain, cụ thể là các mã thông báo được hỗ trợ bằng kim loại. Các kim loại được mã hóa như Vàng, Bạc, Bạch kim và Palladium có thể được giao dịch trên sàn giao dịch thân thiện với tiền điện tử này. Xác minh tài khoản KYC chỉ được yêu cầu đối với những người dùng muốn giao dịch mã thông báo với $AUD (fiat).  Đăng ký Đăng nhập

Để xem danh sách trao đổi hiện tại, nhấp vào đây.

Khi giao dịch trên Metex Exchange, bạn đang giao dịch với những người dùng trực tuyến khác. Các chi tiết về giao dịch, giá cả và số lượng được đề xuất của bạn, được nhập theo cách thủ công nên bạn có toàn quyền kiểm soát. Giá cả chịu ảnh hưởng của cung và cầu từ người mua và người bán trên sàn giao dịch này. Giá hiện tại được hiển thị là giá cuối cùng mà người mua và người bán đã đồng ý trao đổi các mã thông báo tiền điện tử. Metex KHÔNG lấy giá kim loại từ Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn “LME” hoặc Hiệp hội Thị trường vàng thỏi Luân Đôn “LBMA”.

 

Loại: Chung
viVI