Liên hệ chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho mọi người cơ hội bình đẳng để tiếp cận thị trường hàng hóa toàn cầu thông qua công nghệ tiên tiến.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Email hỗ trợ khách hàng:

[email protected]

Email quản trị:

[email protected]

Thắc mắc của nhà đầu tư:

[email protected]

 

Công ty TNHH Metex

123 đường xuống dốc,

Unley 5061

Nam Úc

Điện thoại Úc:

+61 8 7228 5286

viVI