Trao đổi kim loại thân thiện với tiền điện tử Cung cấp quyền truy cập vào các cặp giao dịch kim loại quý

Trao đổi kim loại thân thiện với tiền điện tử Cung cấp quyền truy cập vào các cặp giao dịch kim loại quý

Bạn đã nghe về nó trong nhiều tháng, nhu cầu đối với các kim loại quý như vàng và bạc đang ở mức thấp khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa và cân bằng lại vị thế tài chính của họ. Một số đang thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư của họ, nhưng nhiều người đang tự hỏi mình càng nhiều ...
$2,45M từ $500K của Palladi sau 4 năm?

$2,45M từ $500K của Palladi sau 4 năm?

Sự thật: Nếu bạn đã đầu tư $500.000 tiền hưu bổng của mình vào Palladi Bullion 4 năm trước (20 tháng 1 năm 2016) với giá $492 USD mỗi ounce. Nó sẽ có giá trị 2,454 triệu đô la, chỉ bốn năm sau, vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 khi giá tăng lên $2,414 một ounce. Nó ...
viVI