Về Metex

Metex

Vision

 

Metex is an Australian registered company focused on building an ecosystem around the tokenization and trade of precious metals. Blockchain innovation has the power to disrupt traditional metals trading and make precious metals accessible to everyone. Metex is leveraging innovations in the blockchain space to help reduce the complexities and costs usually associated with trading precious metals.

Kim loại

Trao đổi, giao dịch

 

Metex is proud to launch a new global exchange platform for metal backed tokens.  Open to all full reserve metal backed tokens, this global metals exchange challenges the traditional metals trading industry and aims to develop a more competitive and fair trading environment.

Các Sàn giao dịch kim loại toàn cầu Metex will bring retail investors the ability to buy, sell and trade the world’s leading cryptocurrencies, stable coins and tokenized precious metals. In a simple to use platform, users will be able to buy and trade through our online platform using multiple cryptocurrency and fiat pairings in the near future.

Trang web Metex   www.metex.exchange

Sàn giao dịch kim loại toàn cầu Metex  www.app.metex.exchange

Của chúng tôi

Mã thông báo

 

Thông qua sức mạnh của hàng tồn kho, Metex có thể cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào quyền sở hữu kim loại, nếu không ngoài tầm với của các nhà đầu tư bán lẻ hàng ngày. Metex xử lý tất cả các công việc nặng nhọc, chăm sóc an ninh và lưu trữ kim loại quý và cơ sở. Chúng tôi tin rằng việc giảm thiểu các rào cản gia nhập vào các thị trường truyền thống này là quan trọng và thông qua công nghệ blockchain, chúng tôi rất vui mừng cung cấp quyền truy cập này cho người dùng của mình.

Metex currently manages the blockchain minting process and physical metal storage for both Bạch kim (MxPt) and Palladi (MxPd) tokens. These two Metex tokens will soon be available for trade on the Metex Global Metals Exchange, alongside other tokens such as Gold and Silver.

Đầy đủ

Đã kiểm toán

 

Mã thông báo kim loại Metex là 1: 1 được hỗ trợ bởi các đối tác vật lý của chúng. Các tài sản vật chất này được lưu trữ trong một cơ sở lưu trữ an toàn, ngoài cơ sở, cấp thương mại và chịu sự bảo mật cá nhân 24 giờ bởi một số hệ thống giám sát tiên tiến nhất thế giới. Kiểm tra định kỳ và kiểm toán được công bố của bên thứ ba duy trì mức độ minh bạch và an tâm cho người dùng mã thông báo Metex.

Vaulted

& Insured

 

Token holders of both Metex Platinum (MxPt) and Metex Palladium (MxPd) should rest assured knowing that in addition to highly secure storage, physical vaulted metals representing MxPt and MxPd tokens are fully insured.

viVI